www.meesterrien.nl
 
HomeOnderwijsLessenLink  
 
Lessen
Kip en het ei
Paastekenfilm
Koninginnedag
Boek Maken
De Spin
Prinsjesdag
Lampion
Schapen
Gedichten
Weven
Paarden
Herfst
Rekenen
Taal
Zinsontleden
Spelling
Zintuigen
Sinterklaas
Aardrijkskunde
Koe
Tekenen
Godsdienst filmpjes

Zoeken op de site

Meester Rien

Website voor:

 • Leraren
 • Leerlingen
 • Onderwijs
 •  

   

   Zinsontleden (download kaarten)

  Het onderwerp

  Bijvoeglijk naamwoord

  Stel de vraag: wie of wat + persoonsvorm? Het antwoord is dan het onderwerp

   Vaak: personen, planten, dingen, dieren

   Staat er wie in de zin, dan vervangen door bijv. de man. (wie geeft mij de lepel? De geeft mij de lepel)

   (in gebiedende wijs staat gé

  én onderwerp!)

  Zegt iets over het zelfstandig naamwoord.

   Bijv: rode, dikke, boze, lange, mooie, kartonnen.

   Charlot heeft een

   

  blauwe pen.

  Tegenwoordig deelwoord

  Werkwoordelijk gezegde

  Werkwoord dat bestaan uit: stam+ (e)nd(e)

  Bijvoorbeeld: de zaak is hangende.

  Hangend is dan het werkwoord!

  Hangende is dan het tegenwoordig deelwoord!

  Het werkwoordelijk gezegde is de

  Persoonsvorm + alle andere werkwoorden

   Bijvoorbeeld:

  • Eefje is naar huis gelopen.
  • Eefje zal naar huis lopen.
  in de zin.

  Bepaling van plaats

  Lidwoorden

  Deze geeft antwoord op de vraag waar?

   Bijvoorbeeld: Mijn nichtje speelt in de tuin.

   

   

  Er zijn maar 3 lidwoorden namelijk de, het en een.

   De, het

  Een

  zijn bepaalde lidwoordenis een onbepaald lidwoord.

  Komen altijd voor in combinatie met een zelfstandig naamwoord.

   

  Hele werkwoord 

  (infinitief)

   De persoonsvorm

   

  Zoals je het hoort.

  Bijvoorbeeld: ik achtervolg de dief

  Hele werkwoord

   

  Vaak kun je ook denken: ‘Ik kan ……………….." Wat op de stipjes staat is het hele werkwoord.

  = achtervolgen

  1 Zet de zin in een andere tijd en ontdek hoeveel persoonsvormen er in staan

   2 Stel een vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden, de pv staat voorin de zin.

   

  Het zijn vaak handelingen! Zoals werken, lopen, eten.

   

  Persoonlijk voornaamwoord

  Bezittelijk voornaamwoord

  Komen vaak als onderwerp of als lijdend voorwerp voor. Je kunt iemand aanwijzen!

   
  • Ik
  • Jij/je
  • Hij, zij, ze, het, ‘t
  • Wij, we
  • Jullie, u
  • Zij, ze
  • Mij, me
  • Jou/je
  • Hem, haar, het
  • Ons, jullie
  • Ze, hen, hun

   

  Het is een bezit van iemand.

  Het is        

  • mijn, m’n
  • jouw, je
  • zijn, z’n
  • haar, d’r
  • ons, onze
  • jullie, uw
  • hun

   

  jouw tas.

  Bepaling van tijd

  Lijdend voorwerp

  Deze geeft antwoord op de vraag wanneer?

   

  Bijvoorbeeld: Morgen gaan we naar de film.

   

  Wie/wat + gezegde + onderwerp

   

  Lijdend voorwerp waarop de aandacht van het onderwerp is gericht.

   Bijvoorbeeld: ‘Ik schreef mijn neef een ansichtkaart.’

  Vraag: Wat schreef ik aan mijn neef?

  Een ansichtkaart = lijdend voorwerp

  Uitleg

  Werkwoorden

  Meewerkend voorwerp

  Werkwoorden kunnen van persoon, getal, tijd veranderen. (bijvoorbeeld hebben, willen, gaan, komen, eten, slapen)

   

  Ik ga ik ging

  Hij gaat hij ging

  Wij gaan wij gingen

  (Wij zijn) gegaan (=voltooid deelwoord)

  (de verloren) gegane (boot) (bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

  Het woord waar aan of voor voorgezet kan worden

   

  1) Pers.vorm, 2) gezegde, 3) onderwerp, 4) lijdend voorwerp 5) meewerkend voorwerp

   

  De man in de winkel verkoopt (aan) Jesse een cd-speler.

  Zij geeft (aan) hem de cd.

  Zij geeft hem de cd.

  Voltooid deelwoord

  Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

  Deze zinnen kun je ervan maken:

   

  Ik heb …….

  Wij zijn …..

  Wij hebben…..

   

  (verloren, gevonden, gezocht, gelachten) (geholpen, gearriveerd, gevallen)(gelopen, gezegd, gebrand)

  Zie bijvoeglijk naamwoord, maar nu met een voltooid deelwoord.

   

  De ………….. boom.

  De gevallen boom.

  De gebrande boom.

   

  Eindigt op –en dan veranderd het niet.

   

  Eindigt op –d of –t dan –e toevoegen.

   Bijv.

   

  Begrijpend lezen

   

   

  Voor het lezen:

   

  • Waar denk je dat de tekst over gaat als je kijkt naar de titel en de plaatjes?
  • Wat weet je al van dit onderwerp?
  • Wat wil je te weten komen?

   

  (voorspellen)

   

   

   

   

   
  © www.meesterrien.nl, laatste wijziging 12-04-2014 Webdesign by boensma.net print page