www.meesterrien.nl
 
HomeOnderwijsLessenLink  
 
Lessen
Kip en het ei
Paastekenfilm
Koninginnedag
Boek Maken
De Spin
Prinsjesdag
Lampion
Schapen
Gedichten
Weven
Paarden
Herfst
Rekenen
Taal
Zinsontleden
Spelling
Zintuigen
Sinterklaas
Aardrijkskunde
Koe
Tekenen
Godsdienst filmpjes

Zoeken op de site

Meester Rien

Website voor:

 • Leraren
 • Leerlingen
 • Onderwijs
 •  

  Werkwoordspellingkaart downloaden
  Spellingkaarten downloaden

  Leerlijn werkwoorspelling

   Persoonsvorm =
  * vraagzin maken
  * tijd veranderen

  Onderwerp = Wie of Wat + persoonsvorm

  Gezegde = alle werkwoorden in de zin

   

  Zelfstandig naamwoord: persoon dier of ding

  Bijvoeglijk Naamwoord: zegt iets over een zelfstandig naamwoord (bv. de nieuwe tafel)

   

  Lidwoord: de, het of een

  Voorzetsel: in, onder, achter, naast (de kast)  Vervoegen werkenwoorden

  Bij zwakke werkwoorden:

  'T KoFSCHiP = als de stam eindigt op een van deze letters = vervoegen met -te en -ten
  (Zoek de ik-vorm / stam van het werkwoord. Zit de laatste letter in 'T KoFSCHiP ? Dan vervoegen met -te en -ten)

          Werken
  ik werk       werkte
  hij werkt     werkte
  wij werken werkten
  (wij hebben) gewerkt = voltooid deelwoord
  de gewerkte uren (bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

   

  BIj sterk werkwoord: klankverandering

         Lopen
  ik loop     liep
  hij loopt   liep
  wij lopen liepen
  (wij hebben) gelopen = voltooid deelwoord
  de gelopen wedstrijd (bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

   

  De andere werkenwoorden worden vervoegd met -de en -den in de verleden tijd

           Branden
  ik brand       brandde
  hij brandt     brandde
  wij branden  brandden
  (het is) verbrand = voltooid deelwoord
  de verbrande auto (bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

   
  © www.meesterrien.nl, laatste wijziging 23-11-2014 Webdesign by boensma.net print page